TRESOR

Miasteczko Nauki i Techniki , Park Villette

Zadaniem Miasteczka jest rozpowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej zwłaszcza wśród najmłodszej generacji.

Znajduje się tu wiele stałych ekspozycji, obejmujących prawie każdą z dziedzin nauki i proponuje wiele punktów doświadczalnych, gdzie odwiedzająca młodzież może samodzielnie zagłębić się w tajniki wiedzy.

To jedno z tego typu muzeów gdzie nie istnieje zakaz „ Nie dotykać” a wprost przeciwnie, takie zachowanie jest wskazane.

Przed budynkiem znajduje się Geoda, ogromna błyszcząca kula, w której mieści się kino z półkolistym ekranem.

Miasteczko wraz z pobliskim parkiem tworzy największy z zielonych kompleksów Paryża.

Obejmuje on również pobliską kultową scenę rozrywkową Zentih , halę ekspozycyjną, a także Miasteczko Muzyki mieszczące kolekcję unikalnych instrumentów ubiegłych stuleci.© 2007 - Trésor - All Rights Reserved