TRESOR

Muzeum d'Orsay

Muzeum d'Orsay jest poświęcone sztuce drugiej polowy XIX wieku i jest uzupełnieniem Muzeum Luwru, którego kolekcje kończą się na okresie romantycznym.

To muzeum powstało w 1986 roku w budynku starego dworca skonstruowanego w 1900 roku na potrzeby Wystawy Światowej.

Organizacja architektury obiektu nie została zmieniona. Potężny dworcowy hol i majestatyczny zegar pozostały na swoich miejscach.

Muzeum skupia wiele dzieł sztuki tak znanych malarzy jak Monet, Cezanne, Degas, Gaugin, Klimt, Toulouse-Lauterec czy Van Gogh.

Jednak rzeźba, art nouveau i początki fotografii są tu również doskonale reprezentowane.

Bogactwo tego muzeum wystarczy by stało się ono motywem przyjazdu do Paryża.


© 2007 - Trésor - All Rights Reserved