TRESOR

Dzielnica la Defense

Znajdująca się na obrzeżach miasta dzielnica la Defense jest jedna z najważniejszych dzielnic biznesowych Europy.

Wzdłuż promenady przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, skupiają się prawie wszystkie wieżowce regionu.

Ten deptak jest baza dla wiszących ogrodów, pod którymi zorganizowany jest ukryty szlak dróg i węzeł komunikacyjny miasta.

Jest to także muzeum pod gołym niebem, które eksponuje ponad 60 dzieł sztuki nowoczesnej, komponując się z najnowocześniejszą architekturą budowlaną.

Dwa budynki przeciągają szczególną uwagę: CNIT przykryty ogromnym betonowym łukiem zbudowanym w latach 50 XX stulecia, będący częścią potężnego centrum handlowego tej dzielnicy, oraz Wielki Luk będący przedłużeniem historycznego Paryża i perspektywicznej linii łączącej Łuk Triumfalny, słynną Champs Elysées , Plac Zgody i piramidę Luwru.
© 2007 - Trésor - All Rights Reserved