TRESOR

Łuk Triumfalny

Łuk triumfalny został wzniesiony na życzenie Napoleona, by rozsławiał jego zwycięstwa, a jego pierwowzorem są antyczne łuki triumfalne starożytnego Rzymu. Budowa Łuku została ukończona w 1836, a od 1920 roku płonie tam również wieczny znicz, na cześć Nieznanego Żolnierza pierwszej wojny światowej.

Monument mierzy 50 m wysokości i jest uwieńczeniem słynnej Aleji Champs Elysées. Znajduje się on również w centrum ogromnego ronda na Placu Charles de Gaulle, zwanego gwiazdą, gdyż od ronda odchodzi 12 Aleji tworzących z Łukiem kształt gwiazdy.

© 2007 - Trésor - All Rights Reserved